Součástí Změny k lepšímu

  • Autor příspěvku
  • Čas na čtení:2 minuty čtení

Projekt Změna k lepšímu odstartoval svou práci v červnu tohoto roku. My jsme se již při jeho zrodu rozhodli pro jeho podporu a nyní se stali i zakládajícími členy spolku Změna k lepšímu. A o co vlastně jde?

Projekt Změna k lepšímu spojuje inovátory, firmy, instituce i jednotlivce se společným cílem : udržitelné budoucnosti. Zaměřuje se na tři oblasti – energetiku a dopravu, cirkulární ekonomiku a krajinu. V oblasti energetiky a dopravy cílí na efektivnější využití energie v průmyslu, či nahrazování uhlí obnovitelnými zdroji. Pomocí cirkulární ekonomiky chce motivovat firmy ke snižování množství odpadů. Péčí o krajinu chce naučit lépe hospodařit s vodou a půdou a tím zkvalitnit životní prostředí ve městech i mimo ně.

V současnosti je projekt podporován více než 200 společnostmi včetně takových jmen, jako je IKEA nebo LEGO a my jsme také jednou z nich. Pokud by Vás zajímalo více, podívejte se na https://www.klepsimu.cz/.

Logo spolku Změna k lepšímu