Den ochrany osobních údajů

  • Autor příspěvku
  • Čas na čtení:2 minuty čtení

Každý si střežíme své soukromí, jak jen se to dá. V dnešním technickém světě se ale může zdát tato činnost jako více než náročná a mnohdy i nekontrolovatelná. Nároky na hesla jsou čím dál vyšší, zabezpečení čím dál náročnější a soukromí čím dál více otevřené celému světu. Možná i proto je fajn společně s nám oslavit Den ochrany osobních údajů a připomenout si, že přece jen chránění jsme.

Roku 1981 ve Štrasburku byl 28. leden stanoven jako Den ochrany osobních údajů a to díky přijaté úmluvě o ochraně osob se zřetelem na zpracování osobních dat. V České republice se později na základě této úmluvy stanovil Zákon o ochraně osobních údajů. Tento zákon má jasný cíl, kterým je zaručit každé osobě právo na soukromí život (bez ohledu na její národnost nebo místo pobytu). U nás na dodržování tohoto zákona dohlíží Úřad na ochranu osobních údajů a obrátit se na něj může kterýkoli občan s podezřením na omezení jeho práv a svobod, nebo pokud si myslí, že je s jeho osobními údaji zacházeno nepatřičným způsobem.

Právo na soukromí má každý z nás. 🙂

U nás v Sensorii si soukromí jak našeho, tak našich zákazníků velmi vážíme a děláme vše proto, aby citlivé údaje zůstaly jen a jen u nás. Protože právo na sdílení svého života stejně tak jako na naprosté soukromí má každý z nás, a každý z nás si o tom rozhodne sám.